<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>

BH Đâm va Liberty MyCar

Bảo hiểm Đâm va Liberty MyCar bảo vệ bạn trước rủi ro đâm va cùng với dịch vụ hàng đầu và chi phí thấp.

 
  • Dành riêng cho xe trên 3 năm tuổi
  • Bảo hiểm Liberty sẽ thanh toán 100% chi phí sửa chữa và giá trị còn lại của phụ tùng thay thế sau khi khấu hao
  • Khách hàng sẽ chia sẻ tổn thất với Bảo hiểm Liberty tối đa 2 triệu đồng/vụ và thanh toán chi phí khấu hao khi thay thế phụ tùng mới, nếu có
  • Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn do Bảo hiểm Liberty chỉ định
  • Có bảo hành chất lượng sửa chữa
  • Trợ giúp giao thông 24/7 bởi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  Cal 24/7 088 688 94 90   (cung cấp thông tin; cứu hộ miễn phí đến 4 triệu đồng/năm trong trường hợp tai nạn, xe hỏng, nổ lốp, hết xăng…)