<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>

BH Nhà cửa Liberty HomeCare

KHÁCH HÀNG

 
  1. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường, nếu có thể.
  2. Gọi ngay 0906 089 277 để thông báo sự cố​.
  3. ​​Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty.
 
BẢO HIỂM LIBERTY
 
  1. Thông báo kết quả giải quyết bồi thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ liên quan đến tổn thất hay báo cáo cuối cùng của Giám định viên độc lập.
  2. Thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi khách hàng xác nhận đồng ý với quyết định bồi thường của Bảo hiểm Liberty.